Joel Mellin är känd som TV-meteorolog från Sveriges Television och har en bred erfarenhet inom klimat, miljö och hälsa. Han föreläser regelbundet för företag, kommuner, föreningar och på skolor. Joel ger även privat hälsocoaching till elitidrottare och vardagsmotionärer som vill nå ett bättre resultat med träningen.

Mer information finner du under menyn.

Föreläsningar med Joel Mellin

 

Vårt klimat och vår miljö – vart är vår jord på väg?

 

En föreläsning där Joel Mellin ger en bakgrund till klimat- och miljöproblematiken, han tar fram senaste forskning inom området som visar hur fort processerna går samt förklarar han varför en ordentlig framtidsplan är viktig för att komma till rätta med de utmaningar vi har.

 

Meteorologen tar tempen på världen

 

Föreläsningen vänder sig till de som verkligen vill tränga på djupet i klimatförändringarna och hållbarhetsfrågorna. Här förklaras växthuseffekten och klimatförändringarna och Joel blickar in i de olika framtidsscenarior som FN:s klimatpanel IPCC talar om och binder samman allt i senaste forskning.

 

En friskare värld – klimat, miljö och hälsa blir ett

 

Att klimat och miljö hänger ihop är lätt att förstå. I den här föreläsningen visar Joel Mellin på att även hälsa och folkhälsa är ihopkopplat med klimatet och miljön. Föreläsningen ger en breddad kunskap som ger vinst för både individens och samhällets hälsa samt vår globala ekonomi.

 

De åtta hälsonycklarna

 

Joel Mellin ger i denna föreläsning tips på hur vi enkelt kan förbättra vår hälsa och förebygga sjukdomar genom åtta olika hälsonycklar. Joel har studerat näringslära och folkhälsa och hjälper regelbundet till att arrangera hälsoutställningar.

 

Hälsa för idrottare

 

Är du elitidrottare eller vanlig vardagsmotionär och känner att du behöver lite extra energi? Då är den här föreläsningen helt för dig. Joel har erfarenhet som både löpare och skidåkare och vet vad som krävs för att ge styrka till kroppen både på kort och lång sikt. Genom sin utbildning i näringslära och folkhälsa förklarar han i den här föreläsningen hur kroppen påverkas av olika typer av kost och livsstil och hur du förstår kroppens olika signaler. Som idrottare är det också viktigt att undvika infektioner av olika slag, och här ger Joel onekligen de mest värdefulla tips du kan tänka dig! Du kan också boka Joel som privat hälsocoach.

 

En dag som TV-meteorolog

 

Här får du en inblick i hur det är att göra en väderprognos och att framföra en sådan i TV. Joel Mellin delar med sig av sin långa erfarenhet som TV- meteorolog och förklarar hur en prognos blir till från början till slut.

 

Lär dig förstå väder - en neddykning i meteorologin

 

En fördjupande kurs inom meteorologi. Varför har vi väder och varför är det olika väder på jorden? Hur kan vi förutsäga vädret och vad avslöjar molnen? Detta är bara några av de frågor som blir besvarade i denna fördjupande kurs i meteorologi.

Allmän presentation

 

Joel Mellin är känd som TV-meteorolog och har en bred erfarenhet inom klimat, miljö och hälsa. Med sin unika kunskap inom alla dessa tre områden kan han visa på hur tätt sammanknutna de är och förklara hur de påverkar vårt samhälle mer än någonsin idag, och vilka förändringar vi behöver göra för att vi ska få en så bra planet som möjligt att leva på.

Under sin utbildning kom Joel fram till att kunskapen i vårt samhälle, och i synnerhet på våra skolor ofta är mycket låg och ibland även felaktig vad gäller klimat och miljö. Detta vill han ändra på samtidigt som han också berättar om hur och varför vi faktiskt kan få ett friskare liv, samtidigt som vi tar hand om vår jord.

I sina presentationer om hälsa och folkhälsa undervisar han om åtta olika hälsonycklar som utgör grunden för en hälsosam livsstil. Detta kombineras med intressanta lärdomar från historien och konkreta matlagningstips.

 

Tidigare beställare: Skolor, universitet, företag föreningar och privatpersoner.

 

Bakgrund: Joel har en master i fysik med inriktning på meteorologi från Lunds- och Köpenhamns universitet och han har i Lund också studerat bland annat näringslära. I sin masteruppsats “En analys av problematiken kring global uppvärmning för gymnasieskolan” undersökte han gymnasieelevers kunskaper i klimatfrågan. Efter det jobbade han fyra år som lärare i både Sverige och Norge och undervisade i främst naturvetenskapliga ämnen. Under den tiden anordnade han flera hälsoexpon, vilka fungerar som en hälsoutställning där folk får undervisning om hur de kan hålla sig friska.

Efter sin tid i Norge har Joel i mer än fem år jobbat som meteorolog på Sveriges Television och lärare i meteorologi på en flygskola i Västerås. Han har även varit hälsoambassadör, vasaloppsmeteorolog och har en ledarutbildning inom scoutverksamhet. Regelbundet deltar han i löp- och skidtävlingar och har nyligen också slagit sig in på författaryrket.

 

Talarstil: Joel är känd för att vara mycket tydlig i sin presentation och det är lätt att följa med i framställningen. Han tar fram det senaste från forskningen och utmanar till intressanta och högaktuella frågeställningar.

 

Jag erbjuder: Både utbildande föredrag och inspirationsföredrag. Både föredragen om klimat och miljö och de om hälsa ger praktisk och teoretisk kunskap samtidigt som de inspirerar till förändring på individnivå såväl som ute i samhället regionalt och globalt. Föredraget anpassas inom vissa ramar efter behov och önskemål.

 

Vad ger föredraget: Efter föreläsningen har man fått  med sig en hel del ny information och inspiration som frammanar en känsla och vilja till förändring. Informationen bidrar även till att förstå vilka förberedelser som är ett måste för att företag och samhället i stort ska fungera så bra som möjligt.

 

Jag passar till: De flesta sammanhang, både inom privat- och offentlig sektor. Även som moderator och konferencier.

 

Jag utgår ifrån: Gränna

 

Talaren föreläser om:

 

  • Klimat

  • Miljö

  • Hälsa

  • Folkhälsa

  • Friskvård

  • Hållbarhet

  • Naturresurser

  • Kost, näringslära, matlagning

 

Pris: För företag: Skicka offert till info@extraknacke.se

För skolor, kyrkor, idella föreningar och privatpersoner finns specialavtal. Mejla till info@extraknacke.se för exakt pris.

 

Språk: Svenska, engelska, norska och tyska.

 

Tidigare uppdragsgivare:

 

"Meteorolog Joel Mellin höll i slutet av september 2018 ett mycket intressant föredrag för oss i Vadstena på ovanstående tema. Innehållet i och uppläggningen av föredraget vittnade om en synnerligen god och gedigen kunskap inom dessa ämnesområden samt om ett djupt engagemang för frågorna. Joels framförande var mycket professionellt samtidigt som det var lätt att förstå."

Gunilla Nyrén, kursansvarig vid Senioruniversitetet Motala Vadstena

 

Intressant, personlig och proffsig föreläsning som presenteras på ett lättsamt sätt

Anna Lindekrantz, Studieförbundet Vuxenskolan

 

“Föreläsningen var mycket intressant. Vi fick mycket bra fakta i bilder, texter och förklaringar. Framförandet var tydligt och lätt att hänga med i. Bra med konkreta tips vad vi alla kan göra för miljön. Bra med översättning från engelska till svenska.”

Karin Wikehult Andersson, kyrkosamfundet Equmeniakyrkan

 

"Ett uppskattat föredrag av Joel om hans bakgrund, studier, arbete som meteorolog på SVT och allt som ligger bakom det korta TV-framträdandet i 'Vädret'."

Tack från Aktiva Seniorer i Jönköping/Ingvor Jutnäs, ordf.

 

"Vi i Gränna-Visingsö Rotary klubb vill framföra vårt varmaste tack till ett mycket bra upplagt och vältaligt korrekt föredrag, det var mycket intressant att få lyssna till hur arbetet förbereds inför väder prognosen i Tv. Vi är också mycket tacksamma över att Joel Melin tog sig tid för att komma till oss en tisdags kväll."

Inger Krantz, Rotary

Artiklar

      

Ekomat bra för klimat, miljö och hälsa

Av många har det framförts att ekologiskt odlad mat skulle vara sämre för klimatet och inte heller ge några som helst hälsovinster.

I början av 2019 kunde man i flera tidningar läsa artiklar med rubriker såsom "Misslyckad ekosats-ning" eller "Ekologisk mat sämre för klimatet". I artikeln påstår man att ekologisk mat är sämre för klimatet och hänvisar till en studie från Chalmers i Göteborg som påstår att ekologiskt odlade ärtor resulterar i en 50 procent större klimatpåverkan än konventionellt odlade.

Studien fick dock en hel del kritik, även från andra forskare på Chalmers egen högskola. Misstaget som denna enskilda studie gör är att man totalt ignorerar de långsiktiga effekterna av både konven-tionell respektive ekologisk odling. Studien tar inte i beaktande det faktum att ekologisk odling främjar markbiologisk mångfald av mikroorganismer, vilket resulterar i att en större mängd kol och kväve binds i marken på längre sikt än i konventionell odling.

Tillsätter man endast konstgödsel hela tiden får man inte med alla näringsämnen som annars följer med vid naturlig gödsling, och jorden utarmas efterhand. Ekologisk odling kräver visserligen något mer energi för att använda maskiner till jordbruket som till exempel för att harva, men samtidigt går ingen energi åt till produktion av konstgödsel och bekämpningsmedel som används i det konventionella jordbruket.

I den längsta studien som hittills gjorts mellan ekologisk och konventionell odling kom man fram till att ekologiska grödor kräver 30-50% mindre energi per areaenhet (inklusive energi för produktion av konstgödsel och bekämpningsmedel) än konventionellt odlade. Studien visade att även om skördarna i de konventionella odlingarna blir större, är energiåtgången per areaenhet 19% lägre i de ekologiska odlingarna. En annan studie från förra året kom fram till att ekologisk odling istället kan minska koldioxidutsläppen.

Dessutom har man kunnat påvisa att ekologisk odling i varma länder och ekologisk odling under extrema väderförhållanden kan ge större skördar. Extrema väderförhållanden väntas också öka i och med den globala uppvärmningen, och har redan ökat.

Vi kan därför inte endast titta på en enskild faktor utan måste ta hänsyn till den stora helheten. Inte bara klimatet skulle tjäna på ekologisk odling utan också miljön. Konventionella jordbruksmetoder bidrar till akuta förgiftningar och hälsorisker på grund av bekämpningsmedel, grundvatten- och ytvattenförorening, förlust av biologisk mångfald såsom pollinatörer, fiske och djurliv och offentliga utgifter för rengöring. De kan försämra markens fruktbarhet och skapa indirekta miljö- och hälsovårdskostnader som är svåra att överblicka.

Markanvändning kan heller inte per automatik omsättas till klimatpåverkan då vi här i Sverige inte har brist på åkermark. Det finns också regler för ekologisk odling som säger att produktion av ekolo-giska grödor inte får leda till att regnskog huggs ned. För övrigt, att vi hugger ned skog beror inte på att vi odlar ekologisk mat. Största delen beror på att vi odlar sådant som används till djurfoder.

En annan aspekt som nämnts i olika tidningsartiklar är att det inte alls är nyttigare att äta ekologisk mat. Det finns dock studier som visar på att ekologisk mat innehåller fler antioxidanter än konventionellt odlad mat och mindre kadmium som är ett giftigt ämne. I tillägg innehåller ekologisk mat klart lägre halter av för kroppen onaturliga bekämpningsmedel. Det är dock på plats att här fråga sig vad som ger än bättre hälsa av följande två alternativ; att äta ekologiskt kött eller att äta konventionellt (icke-ekologiskt) odlade grönsaker?

Ett kort svar är att syntetiska kemikalier i miljön och i maten inte är den främsta orsaken till de vanli-gaste välfärdssjukdomarna som de flesta dör av, även om kemikalierna är problematiska. I till exempel en studie på kvinnor med bröstcancer på Long Island, New York trodde man först att cancern hade ett samband med kemiska föroreningar från industrier i området. När undersökningen var klar hittade man dock inget sådant samband.

I en annan studie gav man råttor aflatoxin, en starkt cancerframkallande kemikalie. Samtidigt fick hälften av råttorna en högproteinkost med kasein och den andra hälften en lågproteinkost. Kasein är ett protein som återfinns i stor mängd i komjölk. I gruppen som fick mycket protein utvecklade mer än majoriteten av råttor cancer, medan endast en av dem gjorde det i gruppen som åt lite protein. Detta tyder starkt på att kosten, eller näringen om vi så vill, kan kontrollera de potentiellt skadliga effekterna av kemikalier. I detta fall tyder det alltså på att ett högt mjölkintag i kombination med kemikalier ökar cancerrisken.

Det är heller ingen slump att antalet fall av hjärtkärlsjukdomar och cancer har ökat kraftigt i och med vår förändrade kosthållning. Sambandet är mycket tydligt att människor som börjar äta en väster-ländsk kost med mycket kött, liten mängd fibrer och färre grönsaker oftare drabbas av dessa väl-färdssjukdomar.

Att äta konventionellt odlade grönsaker är därför klart bättre ur hälsosynpunkt än att äta motsvarande mängd ekologiskt kött. Detta eftersom grönsakerna innehåller näring som skyddar mot de eventuella kemikalier som finns på dem. Att äta ekologiskt ska snarare ses som grädden på moset. Det är helt klart att kemikalier i sig inte är naturligt och något som är skadligt för kroppen, och bäst är det därför om kan undvika dem helt och hållet. Risken för att få i sig kemikalier är också betydligt större för de som äter animaliska livsmedel då kemikalierna ofta anrikas allt högre upp i näringskedjan.

Lars Bergström, professor vid Sveriges lantbruksuniversitet skriver i en artikel om "den misslyckade ekosatsningen" att "proteinrika livsmedel som kött och fisk har ersatts med ris och grönsaker." Detta borde vi bara vara glada för då det har visat sig att en vegetarisk kost inte bara hjälper till att reducera utsläppen av koldioxid mångfalt, men också främja en bra hälsa då sådan kost innehåller lika bra eller till och med bättre protein än animaliska livsmedel.

Att den ekologiska maten är dyrare är sant, och detta skulle kunna avhjälpas genom statlig subven-tion av bland annat kontrollsystemet för ekologisk produktion. Idag kostar det mycket för företagare som vill märka maten med "ekologiskt", och därför blir den ekologiska maten också dyrare. Vi måste också komma ihåg att vi idag lägger en väldigt liten del av vår lön på mat jämfört med förr. Det är alltid värt att satsa på bra mat även om det skulle kosta lite mer, om det betyder att både vi och miljön mår så mycket bättre av det. Många är villiga att köpa bästa oljan till bilen, och borde vi då inte vara villiga att köpa den bästa maten till vår egen kropp?

Källor:

Esperschütz J,Gattinger A, Mäder P, Schloter M, Fliessbach A. Response of soil microbial biomass and com-munity structures to conventional and organic farming systems under identical crop rotations. FEMS Microbiol-ogy Ecology 2007;61(1):26-37

DOK-trial, www.fibl.org/en/switzerland/research/soil-sciences/bw-projekte/dok-trial.html

Organic farming and greenhouse gas emissions: A longitudinal U.S. state-level study, Journal of Cleaner Pro-duction, volume192, 10 augusti 2018.

Environmental, Energetic, and Economic Comparisons of Organic and Conventional Farming Systems, BioS-cience, Volume 55, Issue 7, 1 July 2005, Pages 573–582

https://www.sciencedaily.com/releases/2018/03/180321130859.htm

http://organicsweden.se/ekologisk-mat-ar-inte-samre-for-klimatet/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24968103

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26878105

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12163319

https://www.cabdirect.org/cabdirect/abstract/19691400927